top of page

מאמרים ופרסומים

כחוקר תרבות אני מאמין שההיסטוריה לא שייכת לספרים או לאקדמיה, אלא לכולם. לכן אני גם כותב לציבור הרחב כמו ישראל היום, YNET, הספרייה הלאומית, היסטוריה גדולה בקטנה ובמות נוספות. תהנו!

bottom of page